דלג על קישורי ניווט

מיסוד והתפתחות המקצוע בעולם

 בעלי תפקידים המקבילים לעוזרי הרופא של ימינו שירתו כבר במאה ה- 17 בצבאות אירופים שונים. במאה ה-18 הוכנס תפקיד זה גם לשורות הצי האמריקני, ובמהלך המאה ה- 19 המשיך תפקיד זה להתפתח במקביל למקצוע הסיעוד בתוך מסגרות צבאיות, ובעיקר בצבא ארצות הברית. העתקת תפקיד עוזר הרופא מהמסגרת הצבאית אל החברה האזרחית בארצות הברית התרחשה במהלך המאה ה- 20 בעקבות העלייה בביקוש לשירותי בריאות מחד, ולנוכח היווצרותו של מחסור באחיות ובעובדי בריאות אחרים.

עוזר רופא באנגליה התפתח בעקבות התמקצעותן של האחיות בבריטניה בתחומים אשר נחשבו לתחום סמכותו הבלעדית של מקצוע הרפואה, ועל מנת לעצור מגמה זו החלו לאמץ בבריטניה את המודל האמריקני של 'עוזר רופא'.

תוכנית ההכשרה הראשונה לעוזרי רופא בקנדה החלה בשנת 1984 בצבא.

במהלך שנות האלפיים החליטה אוסטרליה להתחיל בתוכנית פיילוט להכשרת עוזרי רופא, לאחר שבחנה את הניסיון האמריקני בתחום.

המחזור הראשון של עוזרי רופא בהולנד החל את לימודיו בשנת 2002.

מעניין לציין שיוזמי התוכנית בארצות הברית הציעו תחילה, כי אחיות הן שימלאו את התפקיד החדש, והן יוכשרו לשם כך במסגרת הכשרה קלינית. במהלך שנות החמישים והשישים נדחתה הצעה זו מספר פעמים על-ידי מערך הסיעוד האמריקני, אשר סירב להכיר בתוכנית לימודים זו, בהדגישו, כי יהיה זה בלתי הולם ואף מסוכן להפקיד בידי אחיות מטלות קליניות. בשל כך הוחלט לבסוף כי המחזור הראשון של עוזרי רופא יורכב מאנשי הצי הימי האמריקני, שזכו להכשרה רפואית ניכרת במהלך שירותם הצבאי.