דלג על קישורי ניווט

הכשרת עוזרי רופא בעולם

תוכנית ההכשרה הראשונה בארצות הברית (ובעולם) החלה בשנת 1965 באוניברסיטת Duke, וארכה כשנתיים. כבר בשנת 1968 הוקם APAA (American Physician Assistant Association) -הארגון היציג של עוזרי הרופא בארצות הברית. ה- AMA (American Medical Association) אימץ בשנת 1971 את עקרונות תוכנית הלימודים לעוזרי הרופא בקהילה. עקרונות אלה קבעו לראשונה אמות מידה להכשרתם של עוזרי רופא, ושנה לאחר מכן זכו תוכניות ההכשרה הראשונות להכרה על-ידי AMA. במהלך שנות השבעים והשמונים עוצב המקצוע, התגבשו תכניו, והתבסס מקומו של עוזר הרופא כחבר בצוות הטיפולי.

כיום יש בארצות הברית 142 תוכניות הכשרה מוכרות לעוזרי רופא במוסדות לימוד שונים. תוכניות ההכשרה משתייכות בדרך כלל לבתי הספר לרפואה, למרכזי בריאות אקדמיים או לפקולטות למדעי החיים / הבריאות במכללות ובאוניברסיטאות. ההכשרה מורכבת מלימודים עיוניים ומהדרכות בתחומי מדעי הרפואה וההתנהגות, כגון אנטומיה, פרמקולוגיה, פסיכולוגיה, רפואה קלינית ועוד. לאחר מכן עוברים הסטודנטים סבבי התמחות ברפואה פנימית, רפואת משפחה, כירורגיה, רפואת ילדים, גניקולוגיה ומיילדות, רפואת חירום וגריאטריה. בנוסף קיימות מספר תוכניות postgraduate לעוזרי רופא, אשר משלבות פרקטיקה עם לימודים מתקדמים בהתמחויות רפואיות שונות.

תוכנית ההכשרה הצבאית משמשת עד היום כמקור העיקרי בקנדה להכשרת עוזרי רופא, מאז שזכתה להכרה על ידי ה Canadian Medical Association (CMA ).

תוכניות הכשרה לעוזרי רופא באוסטרליה פותחו בשנים האחרונות בשתי אוניברסיטאות.

כיום מתקיימות בהולנד ארבע תוכניות הכשרה לעוזרי רופא במוסדות לימוד שונים. תוכניות אלה מבוססות ברובן על התוכנית האמריקנית, עם התאמות מסוימות למערכת הבריאות המקומית.