דלג על קישורי ניווט

ברחבי העולם הוכשרו במשך השנים עשרות אלפי עוזרי רופא (Physician Assistants) במסגרות שונות. נכון להיום רשומים בארצות הברית כ- 84,000 עוזרי רופא, ועוד מאות רבות באירופה, אוסטרליה ומדינות אחרות.

הצורך בהכשרה ובחקיקה גובר לאור הגידול הטבעי של האוכלוסיה יחד עם צרכים רפואיים רבים.

 

 קישורים לאתרי עוזרי רופא (PA) ברחבי העולם

                                          

 

  

National Commission on Certification of Physician Assistants

 

Physician Assistant Education Association

 

International Academy of Physician Associate Educators

 

Physician Assistant History Society