דלג על קישורי ניווט

המצב בישראל

 

בישראל לא קיימת מסגרת הכשרה אקדמאית אשר תקיף את כל תחומי ההכשרה הרלוונטיים- העיוניים והמעשיים לצורך הכשרת עוזרי רופא, וכן לא קיימת מסגרת חוקתית המתייחסת לתחום זה.

על פי המלצות משרד הבריאות קיים צורך מיידי בהקמת הכשרה מסודרת של עוזרי רופא בישראל, אשר יבואו מתחומי בריאות שונים ויתנו מענה לצרכים הגוברים של מערכת הבריאות בצורה מקצועית.

מתוך המלצות דו"ח הוועדה לתכנון כוח אדם רפואי וסיעודי בישראל (משרד הבריאות, תמוז תש"ע):

הוועדה מצאה כי מקצועות כגון עוזר רופא ואחות מומחית עשויים במקרים מסויימים להגביר את יעילות העבודה במרפאה ואת הפרודוקטיביות בעבודת הרופא והמרפאה/בית החולים ולפנות זמן רופא. הוועדה ממליצה לבחון את האפשרות ליישם מודל זה בישראל, ובמידה ויימצא מתאים להגדיר את מסלול ההכשרה והמודל הרצוי, בין מסלול עוזר רופא(Physician assistant), מסלול אחות מומחית (Nurse practitioner) ועוזר מרדים באמצעות וועדת יישום בהנהגת מינהל רפואה ובהשתתפות מינהל סיעוד, בהשתתפות נציגי המועצה להשכלה גבוהה, דיקני בתי הספר לרפואה, הר"י ואיגוד האחיות.

 

אין ספק כי בעתיד הלא-רחוק  מרכזים רפואיים בקהילה ובצבא ידרשו  העסקה של עוזרי רופא כחלק מהצוות הרפואי המתקדם וכפתרון למחסור ברופאים במרכז ובפריפריה, אולם נכון להיום לא נעשו צעדים ממשיים לטיפול בנושא פרט להכשרה במסגרת מרפאות 'טרם'.