דלג על קישורי ניווט

איגוד
עוזרי הרופא בישראל

   

'איגוד עוזרי הרופא בישראל' הוקם על מנת לאגד ולהוביל את הכשרת עוזרי הרופא בישראל, למסד את המקצוע ולעגנו בחוק

עוזר רופא (Physician Assistant) בהגדרתו ה'קלאסית' בעולםהוא איש מקצוע בתחום הבריאות, המוסמך לעסוק ברפואה תחת השגחתו של רופא. הוא עוסק במניעה, אבחון וטיפול רפואי באמצעות מתן מגוון רחב של שירותי בריאות, אשר באופן מסורתי ניתנו על ידי הרופא. הכשרתו של עוזר רופא קצרה יחסית ועלות העסקתו נמוכה בהשוואה לעלותו של רופא, על כן הוא מספק פיתרון מיידי וחסכוני לבעיית המחסור בכוח אדם רפואי. עוזרי רופא בעולם מתמחים בתחומים רבים, ונותנים את תרומתם הייחודית בבתי החולים ובקהילה, ברפואה הדחופה ובשגרה. בישראל המקצוע עוזר רופא איננו מוכר בחוק וחל איסור למי שאיננו רופא לעסוק ברפואה.

על מנת לקדם את המקצוע ולאפשר עזר מתקדם לרופאים, החלה הכשרה של 'עוזרי רופא' ייחודית ברשת מרכזים לרפואה דחופה 
'טרם', בהתאם למגבלות החוקיות הקיימות כיום בישראל.